Innehåll på sidan

GlaxoSmithKline kan förvärva AstraZeneca Tika SNC

GlaxoSmithKline kan förvärva AstraZeneca Tika SNC. I Sverige är de båda företagen verksamma på recept-, rekvisitions- och egenvårdsmarknaderna där de tillverkar och säljer bland annat smärtstillande läkemedel.

Marknaden

Glaxo SmithKline plc äger varumärket Panodil medan AstraZeneca Tika SNC äger varumärkena Alvedon och Reliv. Den aktiva substansen i dessa varumärken är paracetamol. I Sverige är GlaxoSmithKline plc och AstraZeneca Tika de enda företagen som tillhandahåller receptfria läkemedel med den aktiva substansen paracetamol.

Konkurrensverket konstaterade att GlaxoSmithKline genom förvärvet av AstraZeneca Tika SNC får höga marknadsandelar, särskilt vad gäller egenvårdsprodukter med paracetamol.

Utredningen

Marknadsandelar är dock endast en av de faktorer som ska beaktas. Potentiell konkurrens, köparmakt och inträdeshinder är exempel på andra omständigheter som ska vägas in vid bedömningen. Ytterligare en viktig faktor som påverkar bedömningen är den förestående omregleringen av apoteksmarknaden som kommer att skapa nya förutsättningar för försäljningen av receptfria läkemedel.

Sammantaget har utredningen inte visat att den anmälda företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet eller en avsevärd del av det.

Konkurrensverkets beslut

2009-04-03

(Dnr 706/2008)

Konkurrensverket har, efter särskild undersökning, beslutat att lämna ärendet utan åtgärd. Det innebär att affären kan genomföras.

Glaxo SmithKline Dungarvan Limited

Stafford-Miller Limited

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB

AstraZeneca Tika SNC

AstraZeneca AB

AstraZeneca Pharmaceuticals Aktiebolag

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Vård och omsorg

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 706/2008

Årtal

2008-2009