Innehåll på sidan

Drivmedel

Här kan du ta del av ärende dnr 382/2023, drivmedel.

Vad ärendet rör

Konkurrensbegränsande samarbete.

Varför ärendet har prioriterats

Fråga om misstänkt samordning mellan konkurrenter avseende priser på en viktig konsumentmarknad, vilket kan utgöra en överträdelse av konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag.

Drivmedel

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Energi, miljö och avfall

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 382/2023

Årtal

2023-