Innehåll på sidan

Carlsberg Sverige AB och Spendrups Bryggeriaktiebolag

Här kan du ta del av ärende dnr 706/2019 och 248/2020, Carlsberg Sverige AB och Spendrups Bryggeriaktiebolag.

Vad ärendet rör

Misstänkta konkurrensbegränsande avtal. Bryggerier misstänks tillämpa exklusivavtal avseende ölförsäljning till kunder i hotell, restaurang och café/cateringsektorn (horeca-sektorn). Avtalen misstänks omfatta en stor del av horeca-sektorn och minskar konkurrenters möjligheter till inträde och expansion.

Varför ärendet prioriterats

Det misstänkta förfarandet kan leda till allvarliga utestängande effekter och därmed leda till att konkurrensen allvarligt försvagas.

Konkurrensverkets beslut

2023-10-25
(Dnr 706/2019 och 248/2020)

Konkurrensverket har utrett en misstanke om konkurrensbegränsande avtal som rör starkölsleveranser till horeca-sektorn. Konkurrensverket har beslutat att godta åtaganden från företagen och avslutar därför utredningen. Företagens åtaganden gäller från och med den 1 december 2023 och fram till och med den 30 november 2029. Besluten är förenade med ett vite om 50 miljoner kronor som domstolen kan döma ut på talan av Konkurrensverket om företagen inte följer sina åtaganden.

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 706/2019 – Carlsberg Sverige AB

Ta del av Konkurrensverkets beslut, dnr 248/2020 – Spendrups Bryggeriaktiebolag

Carlsberg Sverige AB

Spendrups Bryggeriaktiebolag

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Åtagande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 706/2019

dnr 248/2020

Årtal

2020-2023