Innehåll på sidan

Bravida Sverige AB och LR-Installation AB

Prövning av förvärv, dnr 247/2022 – Bravida Sverige AB och LR-Installation AB

Konkurrensverkets beslut

2022-04-13
(Dnr 247/2022)

Konkurrensverket lämnar Bravida Sverige AB förvärv av ensam kontroll över LR-Installation AB utan åtgärd.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Bravida Sverige AB

LR-Installation AB

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Bygg och anläggning

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 247/2022

Årtal

2022-2022