Innehåll på sidan

Booking.com

Utredning av konkurrensbegränsande samarbete, dnr 596/2013 – Booking.com

Konkurrensverkets beslut

2015-04-15
(Dnr 596/2013)

Åtagande att i avtal med hotell upphöra med tillämpning av paritetsbestämmelser i förhållande till Booking.coms konkurrenter och i förhållande till i hotellens egna försäljningskanaler vad gäller priser och villkor som inte görs allmänt tillgängliga online. Tidigare tillämpade paritetsbestämmelser, enligt vilka hotell inte fick erbjuda Booking.coms konkurrenter bättre villkor än Booking.com, ansågs preliminärt begränsa konkurrensen mellan onlineresebyråer. Åtagandet förenades med ett vite om totalt 35 miljoner kronor.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Booking.com

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande samarbeten

Bransch

Hotell, restaurang och konferens

Typ av beslut

Åtagande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 596/2013

Årtal

2013-2015