Innehåll på sidan

Beställningstrafik med bussar

Utredning av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, dnr 97/2024 – beställningstrafik med bussar.

Varför ärendet har prioriterats

Misstanken rör konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet, genom att den offentliga aktören skulle bedriva säljverksamhet på marknaden för beställningstrafik i konkurrens med privata aktörer. Säljverksamheten kan riskera att hämma eller snedvrida de långsiktiga förutsättningarna för en effektiv konkurrens.

Beställningstrafik med bussar

Typ av ärende

Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet

Bransch

Fordon, färdmedel, resande

Status

Pågående

Diarienummer

dnr 97/2024

Årtal

2024-