Innehåll på sidan

Arla

Utredning om missbruk av dominerande ställning, dnr 663/2015 – Arla

Konkurrensverkets beslut

2016-11-14
(Dnr 663/2015)

I tips till Konkurrensverket gjordes gällande att Arla ägnat sig åt konkurrensbegränsande marknadsaktiviteter. Arla påstods ha betalat ut ersättningar till dagligvarubutiker som var villkorade av att Arla skulle få ett exklusivt leverantörsförhållande med butikerna. Enligt tipset ledde detta förfarandet till att Arlas konkurrenter inte kunde etablera nya leverantörsförhållanden samt att de i vissa fall skulle ha tvingats avsluta befintliga leverantörsförhållanden till butiker. Konkurrensverket fann inte stöd för att Arla hade gjort betalningar till butiker som var villkorade av exklusivitet. Konkurrensverket granskade även Arlas rabatter. Utredningen gav inte stöd för att Arlas rabatter i form av leveransersättningar kunde leda till konkurrensbegränsande utestängning. I sin bedömning beaktade Konkurrensverket bl.a. att Arlas leveransersättningar var standardiserade, dvs. de var tillgängliga för alla kunder som uppfyllde kriterierna samt att deras beräkning hade ett ringa inslag av retroaktivitet. Samtidigt bedömdes att deras utformning inte kunde medföra att en lika effektiv konkurrent riskerade att utestängas. Konkurrensverket beslutade därför att inte prioritera en fortsatt utredning av ärendet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Arla

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 663/2015

Årtal

2015-2016