Innehåll på sidan

Arla Food AB

Utredning om missbruk av dominerande ställning, dnr 215/2009 – Arla Food AB

Konkurrensverkets beslut

2010-06-30
(Dnr 215/2009)

I ett anonymt klagomål till Konkurrensverket gjordes det gällande att Coop tecknat ett exklusivt inköpsavtal med Arla avseende mejeriprodukter. Konkurrensverket utredde därför om Arla implementerat en utestängande strategi i avtal gällande leverans av mejeriprodukter till dagligvaruhandeln genom avtal med Coop, Ica, Bergendahls, Netto och Lidl. Utredningens fokus var att bedöma huruvida avtalet mellan Arla och dagligvaruhandeln varit utformade så att de skulle kunna utestänga en lika effektiv konkurrent från försäljning av färskvaror i vissa delar av Sverige. Utredningen visade inte att avtalen mellan Arla och dagligvaruhandeln, eller dess faktiska tillämpning, varit utformade på ett sådant sätt. Konkurrensverket beslutade därför att inte utreda ärendet vidare.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Arla Food AB

Typ av ärende

Missbruk av dominerande ställning

Bransch

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Gryningsräd

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 215/2009

Årtal

2009-2010