Innehåll på sidan

Ardagh Glass Limmared AB och Svensk Glasåtervinning Aktiebolag

Prövning av förvärv, dnr 327/2024 – Ardagh Glass Limmared och Svensk Glasåtervinning.

Konkurrensverkets beslut

2024-06-26
(Dnr 327/2024)

Den 29 april 2024 anmälde Ardagh Glass Limmared AB förvärv av ensam kontroll över Svensk Glasåtervinning Aktiebolag till Konkurrensverket för prövning enligt konkurrenslagen.

Ardagh Glass Limmared är en del av en företagsgrupp som är en global leverantör av metall- och glasförpackningar och driver Sveriges enda förpackningsglasbruk. Glasbruket producerar förpackningsglas i olika former och storlekar, till exempel glasflaskor till drycker och glasburkar till mat, för flera varumärken. Svensk Glasåtervinning är verksamt inom förädling av glasförpackningsavfall i Sverige inom ramen för den så kallade producentansvarslagstiftningen samt försäljning av återvunnet glas, så kallat krossglas. Svensk Glasåtervinnings återvinningsanläggning är den enda återvinningsanläggningen för förpackningsglas i Sverige. Svensk Glasåtervinning ägs av Ardagh Glass Limmared gemensamt med branschorganisationerna Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörernas förbund.

Konkurrensverket har under utredningen inhämtat synpunkter på den planerade företagskoncentrationen från Ardagh Glass Limmareds respektive Svensk Glasåtervinnings kunder och konkurrenter. Under utredningen har det framkommit dels att krossglas är en begränsad och eftertraktad resurs, dels farhågor om att den planerade koncentrationen skulle möjliggöra för Ardagh Glass Limmared att allokera tillgängligt krossglas till sig självt eller till andra företag inom samma företagsgrupp på bekostnad av andra kunder som i dagsläget köper krossglas av Svensk Glasåtervinning. Efter att Konkurrensverket informerat Ardagh Glass Limmared om dessa farhågor inkom företaget med ett förslag till åtagande i syfte att undanröja farhågorna.

Konkurrensverkets beslut är förenat med ett vite på 50 miljoner kronor som kan dömas ut om Ardagh Glass Limmared inte efterlever åtagandet.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Ardagh Glass Limmared AB

Svensk Glasåtervinning Aktiebolag

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Energi, miljö och avfall

Typ av beslut

Åtagande

Avskrivning

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 327/2024

Årtal

2024-2024