Innehåll på sidan

Altia Plc och Arcus ASA

Prövning av förvärv, dnr 637/2020 – Altia Plc och Arcus ASA

Konkurrensverkets beslut

2021-04-15
(Dnr 637/2020)

Med beaktande av Altia Plc:s och Arcus ASA:s frivilliga åtaganden
lämnar Konkurrensverket sammanslagningen mellan Altia Plc och Arcus ASA utan åtgärd. Detta beslut att godta Altia Plc:s och Arcus ASA:s åtaganden förenas med ett vite om 150 miljoner kronor för Altia Plc och 100 miljoner kronor för Arcus ASA.

Ta del av Konkurrensverkets avskrivningsbeslut

Uppföljning av åtagande i samband med företagskoncentration

2021-07-23
(Dnr 313/2021)

Konkurrensverket godkänner Galatea AB som köpare av varumärkena Skåne Akvavit, Hallands Fläder, Grönstedts och Dworek, i enlighet med villkoren i Altia Plc:s och Arcus ASA:s åtaganden i Konkurrensverkets ärende avseende sammanslagningen mellan Altia Plc och Arcus ASA.

Ta del av Konkurrensverkets beslut

Altia Plc

Arcus ASA

Typ av ärende

Företagsförvärv

Bransch

Detalj- och dagligvaruhandel

Typ av beslut

Avskrivning

Åtagande

Status

Avslutat

Diarienummer

dnr 637/2020

dnr 313/2021

Årtal

2020-2021