Innehåll på sidan

Uppsats om innovationseffekter vid företagssammanslutningar belönad

Uppsatsen med titeln “The assessment of Innovation Effects in EU Merger Control – With specific focus on the Dow/DuPont decision and Start-up Acquisitions” vinner tredje pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2020. Uppsatsen belönas med 10 000 kronor. Författare är Patrik Lundström vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Publicerad den 10 december 2020.

Patrik Lundström, Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Vilket är ämnet för din uppsats?
– Ämnet för min uppsats är utvärderingen av innovationseffekter vid företagssammanslutningar.

Varför valde du att fördjupa dig i just detta ämne?
– Specialkursen i konkurrensrätt, som leddes av min uppsatshandledare, fokuserade inte enbart på praktisk konkurrensrätt utan också på dess bakomliggande mål. Kursen var en stor inspiration för mig och jag ville välja ett ämne där jag skulle kunna undersöka både den praktiska tillämpningen och målsättningarna bakom på ett mer teoretiskt plan. Innovationseffekter passade utmärkt och jag valde rättsfallet efter inrådan av handledaren.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Jag ville inledningsvis etablera ett innovationskoncept att använda genom uppsatsen och förankra det. Därefter ville jag försöka ge läsaren en grund för att enklare förstå de mer specialiserade delarna, genom att gå igenom horisontella och icke-horisontella sammanslutningar i en innovationskontext och hur de behandlats i praxis. Slutligen presenterar jag fördjupningsområdena i ett varsitt avsnitt och mina slutsatser.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i uppsatsen?
– Jag tyckte själv att det verkade som om innovationseffekter tillmäts stor vikt i de fall där de utreds, generellt. Problemet, som jag såg det, var i stället att företagsförvärv som genomförs i syfte att regelrätt stoppa möjliga intrång i det egna ekosystemet inte enkelt skulle kunna fångas upp med mer traditionella tröskelvärden.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag läser en kvällskurs i offentlig upphandling och extrajobbar just nu, men jag försöker hålla mig inne efter förmåga med tanke på rådande läge.

Läs uppsatsen