Innehåll på sidan

Uppsats om energimarknaden belönad

Uppsatsen med titeln “Regulation, Acquisition and Efficiency – a study of Swedish network operators” vinner tredje pris i kategorin ekonomi i Konkurrensverkets uppsatstävling 2020 och belönas med 10 000 kronor. Uppsatsen är skriven av Jesper Ekman vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Publicerad den 10 december 2020.

Jesper Ekman, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet.

Vilket är ämnet för din uppsats?
– Jag har skrivit om elnätsmarknaden och försökt undersöka vad som händer när elnätsverksamheter förvärvas eller slås ihop vad gäller effektivitetsvinster mätt som genomsnittlig arbetskraftskostnad per kund och genomsnittlig totalkostnad per kund.

Varför valde du att fördjupa dig i just elnätsmarknaden?
– Överordnat allting annat var att jag ville skriva något tillämpat och en empirisk uppsats. Själva ämnesidén kom från den debatt kring elnätsavgifterna som var under hösten 2019. Tacksamt nog visade sig elnätsmarknaden också vara ett område där Energimarknadsinspektionen har sammanställt en hel del data och som de gladeligen delade med sig av! Ett tips till framtida uppsatsskrivare!

Just elnätsmarknaden och regleringen av den var också en marknad som diskuteras på en antitrust-kurs som jag läste samma höst vilken gav en teoretisk ram till det hela.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– Grundidén vad gäller upplägget var att jag ville att uppsatsen skulle vara lättsmält och jag ville jag fånga mina resultat i några enstaka illustrationer som visar det jag fick fram.

Vilka är de viktigaste slutsatserna i uppsatsen?
– Jag vill nog att man ska vara försiktig med att dra slutsatser från en masteruppsats. Vad jag däremot kan säga är att jag åtminstone inte hittade något stöd för att de förvärv och hopslagningar av nätverksamheter som genomförts på elnätmarknaden resulterat i några effektivitetsvinster i termer av lägre genomsnittlig totalkostnad per kund eller lägre genomsnittlig arbetskraftskostnad per kund.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag arbetar från och med september på en advokatbyrå här i Stockholm och rör mig i gränslandet mellan juridik och ekonomi. Mycket roligt och spännande!

Läs uppsatsen