Innehåll på sidan

Konkurrensrättslig analys om prisalgoritmer och prisbindning belönad

Uppsatsen med titeln “Prisalgoritmer och prisbindning – En konkurrensrättslig analys” vinner andra pris i kategorin juridik i Konkurrensverkets uppsatstävling 2020. Uppsatsen belönas med 15 000 kronor. Författare är Frida Råhlander vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Publicerad den 10 november 2020.

Vilket är ämnet för din uppsats?
– Ämnet för min uppsats är hur prisalgoritmer påverkar konkurrensen genom att användas vid vertikal prisbindning. Inom ramen för detta ämne behandlas bland annat frågan om vilka konkurrensbegränsande respektive konkurrensfrämjande effekter prisbindning kan ha samt hur dessa effekter kan påverkas av prisalgoritmer. Vidare diskuteras frågan om EU:s konkurrensrättsliga regelverk och tillsyn är ändamålsenliga med hänsyn till den påverkan prisalgoritmer kan ha på prisbindningens effekter.

Varför valde du att fördjupa dig just i detta ämne?
– Pris som konkurrensmedel är för många produkter det mest centrala och därför var det intressant att undersöka frågan om hur prisalgoritmer kan påverka detta. Särskilt intressant var frågan om hur algoritmer för prisjämförelser påverkar återförsäljares prissättningsstrategier genom att medföra en påtaglig pristransparens samt hur återförsäljare sedan kan använda andra algoritmer för att implementera sådana prissättningsstrategier.

Kan du berätta om hur du tänkte kring upplägget av uppsatsen?
– För att underlätta den konkurrensrättsliga diskussionen var det viktigt att förstå hur prisalgoritmer funkar samt kategorisera prisalgoritmerna på ett sätt som förenklar en konkurrensrättsligt inriktad diskussion. Kategoriseringen av prisalgoritmerna blev sedan grunden för diskussionen om hur prisbindingens konkurrensbegränsande respektive konkurrensfrämjande effekter kunde påverkas. För att fördjupa diskussionen och förankra den i EU:s konkurrensrättsliga regelverk och tillsyn var det centralt att behandla faktiska fall där prisalgoritmer använts vid prisbindning.

Vilka är de viktigaste slutsatserna av uppsatsen?
– Att prisalgoritmer kan verka i både konkurrensfrämjande och konkurrensbegränsande riktning samt att prisalgoritmers påverkan på prisbindning medför att den konkurrensrättsliga bedömningen av prisbindning behöver nyanseras.

Vad gör du nu? Studerar du fortfarande eller har du börjat jobba?
– Jag jobbar som biträdande jurist på Mannheimer Swartling. Jag är en del av deras EU- och konkurrensrättsgrupp och har därför nöjet att jobba med konkurrensrätt dagligen.

Läs uppsatsen