Innehåll på sidan

Pros and Cons

Varje år genomför vi på Konkurrensverket ett internationellt forskningsseminarium under temat ”The Pros and Cons”. Vid seminariet presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Seminariet har anordnats i vår regi sedan 2002 och hålls vanligtvis i början av november. Vid seminariet diskuterar framstående forskare och experter för- och nackdelar med intressanta frågeställningar inom konkurrensrätten. Seminariet vänder sig till forskare, medarbetare från olika konkurrensmyndigheter, konsulter och advokater.

Seminariet har traditionellt hållits i november varje år, en tradition som från och med år 2022 kommer att ändras. Kommande seminarier kommer i stället att arrangeras årligen i maj/juni.

Pros and Cons of Sustainability Considerations 2022

Borde konkurrensreglerna beakta miljö och hållbarhet i högre utsträckning än tidigare? Har tillämpningen av reglerna en roll att spela för att bidra till att uppnå klimatmålen? Och om så, vilken roll?

De flesta konkurrensmyndigheterna instämmer i att hållbarhetsaspekter ska ges en ökad vikt tillsynsarbetet, men när det gäller hur det ska göras i det praktiska tillsynsarbetet går meningarna delvis isär. Detta gäller särskilt miljösamarbete mellan konkurrerande företag.

Konkurrensverket ägnar därför nästa Pros and Cons seminarium åt detta tema. Seminariet äger rum den 30 maj 2022 i Stockholm. Fyra perspektiv kommer att belysas: nämligen utmaningen för konkurrenspolitiken, näringslivets syn på avvägningen mellan reglering och samarbete, tidiga erfarenheter från en konkurrensmyndighet som ligger långt framme på området samt metodologiska frågor om hur effekter på hållbarhet kan mätas och vägas mot varandra.

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig

 

Pros and Cons 2020

Pros and Cons 2019

Pros and Cons 2018

Tidigare Pros and Cons