Innehåll på sidan

Pros and Cons

Varje år genomför vi på Konkurrensverket ett internationellt forskningsseminarium under temat ”The Pros and Cons”. Vid seminariet presenterar framstående forskare och experter sin syn på en aktuell frågeställning.

Seminariet har anordnats i vår regi sedan 2002 och hålls vanligtvis i början av november. Vid seminariet diskuterar framstående forskare och experter för- och nackdelar med intressanta frågeställningar inom konkurrensrätten. Seminariet vänder sig till forskare, medarbetare från olika konkurrensmyndigheter, konsulter och advokater.

Seminariet har traditionellt hållits i november varje år, en tradition som från och med år 2022 kommer att ändras. Kommande seminarier kommer i stället att arrangeras årligen i maj/juni.

Pros and Cons 2022

Tidigare Pros and Cons