Innehåll på sidan

Hållbarhetsaspekter

Hållbarhet var temat för konferensen "Pros and Cons" 2022. Under konferensen, som var den tjugonde i ordningen, diskuterade forskare och experter fyra olika perspektiv kopplat till årets tema – Sustainability Considerations.

Deltagare: Julian Nowag, Nicole Kar, Nadine Watson, Max Engels, Karl Lundvall, Maarten Pieter Schinkel, Edith Loozen, Martijn Snoep, Roman Inderst, Dirk Middelschulte och Margarida Matos Rosa.

Ämnen och sammanfattning av konferensen

Välkomsttal av Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket


Finns det ett hållbarhetsgap i den konkurrenspolitiska verktygslådan?

[Is there a sustainability gap in the competition policy toolbox?]

Olivier Guersent, Director-General, European Commission, Directorate-General for Competition

Vad finns det för möjligheter för hållbar affärsverksamhet? Vilken är den lämpliga rollen för konkurrenspolicy?

[What is the business case for green? What is the appropriate role for competition policy?]

Margarida Matos Rosa, President of the Portuguese Competition Authority
Dirk Middelschulte, Global General Counsel for Competition, Unilever
Maarten Pieter Schinkel, Professor of Economics at the University of Amsterdam

En ny tonvikt på hållbarhet i det dagliga tillsynsarbetet – vilka är de största utmaningarna?

[A new emphasis on green in daily enforcement work – what are the main challenges?]

Martijn Snoep, Chairman of the Netherlands Authority for Consumers & Markets
Edith Loozen, Research Associate at the University of Amsterdam
Nicole Kar, Lawyer, Global Practice Head, Antitrust & Foreign Investment Group, Linklaters LLP

Kvantifiering och balansering av skador och fördelar av hållbarhet i konkurrenslagstiftningen – hur man uppfyller den ekonomiska och juridiska bevisstandarden

[Quantification and balancing of sustainability harms and benefits in competition law – how to meet the economic and legal standard of proof]

Roman Inderst, Professor of Economics and Finance at the Goethe University Frankfurt
Nadine Watson, Senior Vice President, Compass Lexecon
Max Engels, Deputy Chief Economist, Bundeskartellamt
Simon Holmes, Judge, UK Competition Appeal Tribunal, Visiting Professor, Oxford University