Innehåll på sidan

Publicerad 18 mars 2020

Konkurrens, Rapportserie, 2020:2

Tio år med bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet – Kommuners säljverksamhet i fokus

För tio år sedan infördes bestämmelser om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i konkurrenslagen. Syftet med bestämmelserna är att komma till rätta med konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när offentliga aktörer bedriver säljverksamhet i konkurrens med privata aktörer.

Konkurrensverkets uppföljning av de tio år som gått visar att lagstiftningen och Konkurrensverkets tillsyn har gett resultat. Förutsättningarna för välfungerande konkurrens mellan offentliga aktörer och privata företag har förbättrats. Samtidigt står det klart att det fortsatt finns risk för konkurrensproblem när offentliga aktörer agerar på konkurrensutsatta marknader.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 122

Ladda ner rapport
1,93 Mb