Innehåll på sidan

Publicerad 4 december 2014

Upphandling, Rapportserie, 2014:1

Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om upphandlingar som genomförts under 2013

Rapporten presenterar grundläggande fakta och den senaste statistiken om den offentliga upphandlingen i Sverige.

Nytt i årets rapport är bland annat en ny beräkning av värdet av de upphandlingspliktiga inköpen, en studie av anbudsgivare och vinnare på kontraktsnivå samt statistik om beviljade prövningstillstånd och avbrutna upphandlingar.

Rapporten är baserad på uppgifter från bland annat Visma Commerce AB, Statistiska centralbyrån och Domstolsverket.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 124

Ladda ner rapport
1,80 Mb