Innehåll på sidan

Publicerad 5 december 2013

Upphandling, Rapportserie, 2013:9

Siffror och fakta om offentlig upphandling. Statistik om upphandlingar som genomförts under 2012

I den här rapporten redovisas siffror och fakta om 2012 års upphandlingar.

Rapporten baseras på uppgifter från flera olika källor, bland annat Visma Commerce AB, Statistiska Centralbyrån och Domstolsverket. Syftet med rapporten är att bidra med underlag för en diskussion och debatt om den offentliga upphandlingen, och i rapporten redogörs därför också för hur upphandlingsreglerna fungerar.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 118

Ladda ner rapport
1,29 Mb