Innehåll på sidan

Publicerad 18 december 2012

Upphandling, Rapportserie, 2012:6

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Rapporten presenterar grundläggande fakta och den senaste statistiken om den offentliga upphandlingen i Sverige.

Bland annat redovisas hur antalet upphandlingar har utvecklats under de senaste åren, hur många som har överprövats och hur många anbudsgivare som har lämnat anbud. Uppgifterna avser de upphandlingar som genomfördes 2011 och har hämtats från SCB, Domstolsverket och annonsdatabaser.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 102

Ladda ner rapport
1,32 MB