Innehåll på sidan

Publicerad 13 juli 2023

Konkurrens, Analys i korthet, 2023:12

Samarbete mellan företag – konkurrens i kristider

När samhället och näringslivet ställs inför en krissituation kan det ge upphov till nya samverkansformer och åtgärder. Även under dessa tider är det viktigt att konkurrensreglerna följs, eftersom erfarenheter från tidigare kriser visar att en försvagad konkurrenslagstiftning bidragit till att förlänga krisen. I denna analys i korthet sammanfattar vi reglerna om samarbeten mellan företag och hur konkurrensen kan värnas även i tider av kris.

Konkurrensverkets uppdrag är att säkerställa väl fungerande marknader till nytta för konsumenterna. Det gäller både i kristider och under normala förhållanden.

När samhället och näringslivet ställs inför en krissituation såsom till exempel en pandemi eller annan samhällskris, kan det uppstå behov av nya samverkansområden och åtgärder. Bedömningen av om ett samarbete eller förfarande begränsar konkurrensen beror, som alltid, av sammanhanget.

Det finns inte något specifikt undantag för samarbeten mellan företag i kristider utan även under dessa tider behöver konkurrensreglerna beaktas eftersom det visat sig att det då är särskilt viktigt att värna en god konkurrens för konsumenterna.

Mer om konkurrens och upphandling i kristider

På temasidan konkurrens och upphandling i kristider har vi samlat information och kunskap inom området.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 20

Ladda ner rapport
1,86 MB