Innehåll på sidan

Publicerad 28 juni 2016

Konkurrens, Övriga rapporter,

Rapport till Europeiska kommissionen. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2016

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I den första rapporten för 2016 rapporterar Konkurrensverket bland annat om en enkätundersökning som Konkurrensverket genomfört bland leverantörer till Systembolagets sortiment Tillfälligt Sortiment Lokalt och Småskaligt (TSLS). Systembolagets reviderade prismodell kommenteras också.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 32

Ladda ner rapport
1,91 Mb