Innehåll på sidan

Publicerad 12 juni 2015

Konkurrens, Övriga rapporter,

Rapport till Europeiska kommissionen. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2015

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I den första rapporten för 2015 rapporterar Konkurrensverket bland annat om Systembolagets e-handelsförsäljning och försöksverksamhet med hemleveranser. Vi redogör också för läget vad gäller den statliga Alkoholleveransutredningen, som föreslagit nya regler för privat e-handel med alkoholdrycker. Rapporten innehåller även statistik över alkoholkonsumtionen i Sverige under 2014.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 33

Ladda ner rapport
692,39 Kb