Innehåll på sidan

Publicerad 19 december 2017

Konkurrens, Övriga rapporter,

Rapport till Europeiska kommissionen. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2017

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer två för 2017 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen avseende det pågående införandet av Systembolagets moderniserade affärssystem. Konkurrensverket kommenterar även läget när det gäller socialdepartementets promemoria om reglering av distanshandel med alkoholdrycker. Avslutningsvis presenteras statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen av alkoholdrycker under januari–september 2017.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 38

Ladda ner rapport
2,17 MB