Innehåll på sidan

Publicerad 29 december 2016

Konkurrens, Övriga rapporter,

Rapport till Europeiska kommissionen. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2016

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer två för 2016 redogör Konkurrensverket för situationen när det gäller Systembolagets planerade övergång till lättviktsflaska samt Systembolagets reviderade prismodell och synpunkter som har kommit på denna. Konkurrensverket rapporterar även om ett lagförslag gällande privatpersoners e-handel med alkoholdrycker samt Konkurrensverkets yttrande över förslaget.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 37

Ladda ner rapport
1,61 MB