Innehåll på sidan

Publicerad 21 december 2015

Konkurrens, Övriga rapporter,

Rapport till Europeiska kommissionen. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2015

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger om året rapportera till Europeiska kommissionen om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet hos det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I den andra rapporten för 2015 redogör Konkurrensverket bland annat för läget vad gäller Systembolagets planerade omställning till lättviktsflaskor. Rapporten innehåller också ett kort referat av ett förhandsavgörande från EU-domstolen som rör privat e-handel med alkoholdrycker. Rapporten belyser även utvecklingen av e-handelns andel av den totala alkoholkonsumtionen under åren 2006–2014.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 36

Ladda ner rapport
1,88 Mb