Innehåll på sidan

Publicerad 22 december 2014

Konkurrens, Övriga rapporter,

Rapport till Europeiska kommissionen. Det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2014

Rapport nummer två för 2014 som Konkurrensverket nu levererar till Europeiska kommissionen, belyser vissa ändringar i Systembolagets sortimentsmodell som bland annat berör leverantörer av lokalt och småskaligt tillverkade alkoholdrycker.

Konkurrensverket refererar också den statliga Alkoholleveransutredningen, som föreslagit nya regler för e-handel med alkoholdrycker, samt domen från förvaltningsrätten i Stockholm enligt vilken Systembolaget inte är ett offentligt styrt organ som är skyldigt att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Rapporten rymmer även en redogörelse för statistik över alkoholkonsumtionen i Sverige under perioden januari-september 2014.

I enlighet med överenskommelse i samband med Sveriges anslutning till EU ska Konkurrensverket utöva tillsyn över det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker vad gäller dess icke-diskriminerande funktionssätt, och rapportera till EU-kommissionen två gånger om året.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 31

Ladda ner rapport
2,17 Mb