Innehåll på sidan

Publicerad 1 oktober 2009

Upphandling, Uppdragsforskning, 2009:8

Pilotprojekt Datafångst

På uppdrag av Konkurrensverket har professor Jan- Eric Nilsson, Statens väg och transportforskningsinstitut och professor Mats Bergman, Södertörns högskola genomfört en pilotstudie om insamling av information av genomförda offentliga upphandlingar vid ett urval av myndigheter.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 22

Ladda ner rapport
448,40 kB