Innehåll på sidan

Publicerad 16 juni 2020

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2020

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger per år rapportera till Europeiska kommissionen, om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I den första rapporten av två för 2020 noterar Konkurrensverket bland annat att antalet beställningar med hemleveranser av alkoholdrycker hos Systembolaget har ökat kraftigt i samband med den pågående Coronapandemin. Den kraftiga ökningen av hemleveranser har bidragit till att Systembolagets depåer har nått kapacitetstaket, och Systembolaget har fått lov att vidta vissa åtgärder i syfte att ha en så stor del av sortimentet som möjligt tillgängligt för en så stor del av befolkningen som möjligt.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 42

Ladda ner rapport
791,30 kB