Innehåll på sidan

Publicerad 27 juni 2019

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2019

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer ett för 2019 redogör Konkurrensverket bland annat för Systembolagets uppdaterade prismodell.
Konkurrensverket kommenterar även Systembolagets försöksverksamhet med hemleveranser. Avslutningsvis presenteras statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen och konsumtionen av alkoholdrycker.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 38

Ladda ner rapport
1,91 Mb