Innehåll på sidan

Publicerad 17 december 2019

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2019

Konkurrensverket har i uppdrag att två gånger per år rapportera till Europeiska kommissionen, om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer två för 2019 berättar Konkurrensverket bland annat att Systembolagets verksamhet med hemleveranser, som bedrivits på försök under cirka sex år, nu blir en del av den ordinarie verksamheten. Konkurrensverket redogör även för vissa ändringar i alkohollagen gällande definitionen av alkoholdrycksliknande preparat. Avslutningsvis presenteras statistik över försäljningen och konsumtionen av alkoholdrycker under perioden januari–september 2019.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 34

Ladda ner rapport
690,74 Kb