Innehåll på sidan

Publicerad 20 december 2018

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, december 2018

Konkurrensverket har i uppdrag att till Europeiska kommissionen, två gånger per år, rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker.

I rapport nummer två för 2018 redogör Konkurrensverket bland annat för situationen avseende Systembolagets pågående översyn av prismodellen. Konkurrensverket kommenterar även läget gällande en lagrådsremiss rörande reglering av alkoglass och liknande produkter. Avslutningsvis presenteras statistik från Systembolaget och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) över försäljningen och konsumtionen av alkoholdrycker under perioden januari–september 2018.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 29

Ladda ner rapport
1,85 Mb