Innehåll på sidan

Publicerad 26 juni 2013

Upphandling, Rapportserie, 2013:5

Överprövningar av offentliga upphandlingar - Siffror och fakta

Risken för överprövningar kan vara ett stort problem för upphandlare. En överprövning innebär att en myndighet inte kan teckna kontrakt med den leverantör som vunnit upphandlingen under den tid överprövningen pågår.

I den här rapporten görs en genomgång av regelverket kring överprövningar och av den statistik som finns tillgänglig om hur många och vilka upphandlingar som blir överprövade och hur lång tid överprövningarna tar i domstolarna. Rapporten innehåller också förslag som vi anser kan effektivisera handläggningen och minska de negativa effekterna till följd av överprövningar för myndigheter och leverantörer.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 84

Ladda ner rapport
1012,41 kB