Innehåll på sidan

Publicerad 5 april 2017

Upphandling, Rapportserie, 2017:4

Konkurrensverkets upphandlingstillsyn 2016

Vi konstaterar att de upphandlade myndigheter som vi granskat har tagit till sig av vår kritik. Det gäller både de som granskats inom ramen för vår bredare tillsyn och de som dömts att betala upphandlingsskadeavgift. De flesta anpassar sig och vidtar förändringar i sin hantering av inköp och upphandlingar. Flera har också förstärkt sin kompetens och sina resurser.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 83

Ladda ner rapport
808,53 Kb