Innehåll på sidan

Publicerad 29 april 2021

Konkurrens, Upphandling, Rapportserie, 2021:2

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 2020

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2020 beskriver vi hur vår verksamhet såg ut under förra året. Med rapporten vill vi också berätta hur vi ser på utvecklingen framåt och hur vi arbetar för att uppnå en effektiv tillsynsverksamhet anpassad för framtiden.

Konkurrensverket befinner sig i förändring. Ett intensivt men långsiktigt utvecklingsarbete pågår för att fortsätta att effektivisera tillsynen och anpassa den till nya förutsättningar, inte minst en omvärld i förändring. Samtidigt förbereder vi verksamheten för helt nya uppgifter. Det här förändringsarbetet satte sin prägel på 2020 och kommer fortsätta att prägla verksamheten även under kommande år. I rapporten beskriver vi hur verksamheten såg ut under 2020. Vi redogör för våra prioriteringar och beskriver såväl utredningar som rapporter och internationellt samarbete.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 100

Ladda ner rapport
1,43 Mb