Innehåll på sidan

Publicerad 31 mars 2020

Konkurrens, Upphandling, Rapportserie, 2020:3

Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn 2019

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 2019 redogör vi för avgjorda och pågående utredningar. Vi redovisar också hur domstolar bedömt olika ärenden och skapat prejudikat.

I den årliga tillsynsrapporten redogör vi för konkurrens- och upphandlingstillsynen under föregående år och ger också en bild av hur vi ser på utvecklingen framåt.

Många av våra utredningar och efterföljande domstolsprocesser börjar med ett tips eller klagomål. Under 2019 var inflödet fortsatt stort med drygt 1 200 tips, klagomål och förfrågningar. Dessa indikationer fördelade sig ganska jämnt mellan konkurrens och upphandling.

Vi kommer att fortsätta anpassa vårt arbete och våra verktyg till ny kunskap, utvecklad rättspraxis och förändrade krav från omvärlden. Sammantaget vill vi uppnå en ökad mängd prioriterade utredningar som leder till resultat, vilket i sig har en avhållande effekt på aktörer som annars skulle bryta mot konkurrens- eller upphandlingsreglerna

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 134

Ladda ner rapport
1,27 Mb