Innehåll på sidan

Publicerad 22 april 2021

Konkurrens, Uppdragsforskning, 2021:1

Konkurrensens positiva effekter

Ekonomie doktor David Sundén har, inom ramen för Konkurrensverkets uppdragsforskning, på ett lättillgängligt och pedagogiskt sätt beskrivit betydelsen av konkurrens, det vill säga hur konkurrensen gynnar samhällsutvecklingen.

Hur de positiva effekterna av konkurrens kommer medborgarna till del är inte alltid uppenbart. Det är svårt att exakt mäta de positiva effekterna av konkurrens och tydligt visa på vilka vinster i kronor och ören som konkurrens ger upphov till. Konkurrens verkar på lång sikt och bidrar till innovation, tillväxt och välstånd i ett flertal steg samt på olika sätt. På en konkurrensutsatt marknad produceras varor och tjänster utan att man slösar med samhällets resurser och det som produceras återspeglar på bästa sätt konsumenternas önskemål.

Relaterad information

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 68

Ladda ner rapport
1,93 MB