Innehåll på sidan

Publicerad 20 januari 2015

Upphandling, Informationsmaterial,

Inom ramen för ramavtal – lärdomar från fyra tillsynsärenden

I genomsnitt avser en tredjedel av annonserade upphandlingar i Sverige upphandlingar av ramavtal. En stor del av de offentliga inköpen sker därför genom avrop från ramavtal. I Konkurrensverkets tillsyn över upphandlingslagstiftningen har vi identifierat problem kring tillämpningen av ramavtal.

Syftet med denna rapport är att sprida kunskap om tillämpningen av ramavtal för att bidra till en ökad regelefterlevnad. Texten riktar sig främst till upphandlande myndigheter.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 40

Ladda ner rapport
1,45 MB