Innehåll på sidan

Publicerad 19 december 2016

Konkurrens, Rapportserie, 2016:12

Flyttavgifter på livförsäkringsmarknaden – potentiella inlåsningseffekter bland pensionsförsäkringar

Pensionsförsäkringsmarknaden är en stor och viktig marknad. Pensionsförsäkringarna omfattar stora penningbelopp och har stor betydelse för konsumenternas framtida privatekonomi. Det är därför av stor vikt ur konsumentperspektiv att marknaden fungerar tillfredställande och effektivt.

Inlåsningseffekter, i det här fallet i form av flyttavgifter, kan hämma kundrörligheten och leda till färre nyetableringar, vilka båda är viktiga förutsättningar för en väl fungerande konkurrens. Med anledning av att ett antal aktörer har höjt sina flyttavgifter de senaste åren har Konkurrensverket i den här rapporten valt att granska dessa typer av avgifter närmare.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 116

Ladda ner rapport
821,97 Kb