Innehåll på sidan

Publicerad 14 januari 2010

Upphandling, Uppdragsforskning, 2009:12

En logisk fälla - relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling

På uppdrag av Konkurrensverket har Anders Lunander, fil. dr vid Örebro universitet, analyserat relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling. Det är författaren som själv svarar för slutsatser och bedömningar i rapporten.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 41

Ladda ner rapport
1,00 MB