Innehåll på sidan

Publicerad 1 december 2016

Upphandling, Rapportserie, 2016:11

Direktupphandlingar – en kartläggning av riktlinjer och rutiner

Den 1 juli 2014 höjdes direktupphandlingsgränsen i upphandlingslagarna och samtidigt infördes krav på att upphandlande myndigheter ska anta riktlinjer för direktupphandlingar samt dokumentera direktupphandlingar över 100 000 kronor. Med anledning av att det är två år sedan de nya kraven trädde i kraft har Konkurrensverket under våren 2016 genomfört en kartläggning av upphandlande myndigheters riktlinjer och rutiner för direktupphandlingar.

I den här rapporten presenteras resultaten från en webbenkät till 510 kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter om vilka riktlinjer och rutiner de har för direktupphandlingar, framför allt avseende dokumentation och konkurrensutsättning. Rapporten innefattar däremot inte en kontroll av att de upphandlande myndigheterna gör som de säger eller följer sina egna riktlinjer. Dessutom presenteras exempel från den insamling av riktlinjer och dokumentationer från 15 upphandlande myndigheter som också har genomförts. Denna rapport kan även ses som ett bidrag inför den utvärdering av reformen som regeringen aviserade i propositionen.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 116

Ladda ner rapport
1,28 Mb