Innehåll på sidan

Publicerad 21 juni 2021

Konkurrens, Övriga rapporter,

Övervakning av det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker, juni 2021

I Konkurrensverkets uppdrag ingår att två gånger om året rapportera om olika faktorer som kan ha betydelse för funktionssättet för det svenska detaljhandelsmonopolet för alkoholdrycker. Rapporten lämnas till Europeiska kommissionen.

I den första rapporten för 2021 noterar Konkurrensverket att Systembolagets verksamhet under 2020 påverkades på flera sätt av Coronapandemin. Bland annat ökade antalet hemleveranser av alkoholdrycker kraftigt, vilket bidrog till att Systembolagets depåer nådde kapacitetstaket, och Systembolaget fick vidta vissa åtgärder i syfte att ha en så stor del av sortimentet som möjligt tillgängligt för en så stor del av befolkningen som möjligt. Sedan december 2020 har Systembolaget huvudsakligen återgått till ordinarie verksamhet.

I rapporten redogörs även för två domar från Patent- och marknadsdomstolen (PMD) rörande privat e-handel med alkoholdrycker. Bakgrunden är att Systembolaget väckt talan mot två företag som genom sina webbplatser säljer alkoholdrycker till bland annat svenska privatpersoner vilka också kan få dryckerna hemlevererade.

Hela rapporten som PDF

Klicka på länken nedan för att ladda ner hela rapporten

Antal sidor: 48

Ladda ner rapport
1,65 Mb