Innehåll på sidan

Bildarkiv

Dessa pressbilder får användas för journalistiskt bruk i sammanhang som rör Konkurrensverket.

Fotografens namn måste alltid uppges.

Är du intresserad av ytterligare bilder, kontakta enheten för kommunikation och it,

Rikard Jermsten

Generaldirektör

Hanna Witt

Ställföreträdande generaldirektör, utvecklingschef samt chef för enheten för ekonomi och HR

Erika Svärdh

Chef för enheten för kommunikation och it

Therése Westermark

Chef för enheten för upphandlingstillsyn

Foto: Konkurrensverket
Ladda ner högupplöst bild (jpg)

Marie Östman

Chefsjurist samt chef för rättsenheten

Arvid Fredenberg 

Chefsekonom samt chef för chefsekonomenheten

Foto: Konkurrensverket
Ladda ner högupplöst bild (jpg)

Martin Bäckström

Chef för enheten för otillbörliga handelsmetoder

Sara Bratberg

Chef för enheten för verksjuridik och internationella frågor

Hanna Lekås

Chef för enheten för konkurrenstillsyn 2

Martin Mandorff

Chef för enheten för konkurrenstillsyn 4 (föräldraledig)

Johan Sahl

Chef för enheten för konkurrenstillsyn 3

Foto: Konkurrensverket
Ladda ner högupplöst bild (jpg)

Nikos Tsakiridis

Chef för enheten för analys och forskning

Logotyp på entrédörr

Foto: Konkurrensverket
Ladda ner högupplöst bild (jpg)