Innehåll på sidan

Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad

Utredning om mobila betallösningar för parkering avslutad Konkurrensverket avslutar utredningen som rör det kommunala bolaget Göteborgs Stads Parkerings AB:s verksamhet inom Mölndals kommun.

Göteborgs Stads Parkerings AB är ett kommunalt bolag som ägs av Göteborgs stad. Bolaget tillhandahåller sedan 2017 en mobil betallösning för parkering på parkeringsplatser inom Göteborgs och Mölndals kommun. Konkurrensverket har utrett om tillhandahållandet av den mobila betallösningen inom Mölndals kommun kan utgöra konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som kan förbjudas enligt konkurrenslagen.

Konkurrensverkets utredning visar att Göteborgs Stads Parkerings AB:s verksamhet i Mölndal inte har sådana negativa effekter på konkurrensen att en fortsatt utredning är motiverad.

Konkurrensverket har sedan tidigare skrivit av delar av utredningen som rör privata aktörers förutsättningar att erbjuda mobila betallösningar för parkering på kommunala parkeringsplatser i Göteborg. I och med att utredningen nu även skrivs av i den återstående del som rör verksamhet i Mölndal, är den avslutad i sin helhet.

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-08

Nyhet6 mars 2020