Innehåll på sidan

Utfasningen av reducerade nätavgifter bör även omfatta befintliga produktionsanläggningar

Konkurrensverket har yttrat sig över rapporten Översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningar (Ei R2021:04).

Konkurrensverket delar rapportens bedömning att inget extra stöd bör ges till ägare av mindre produktionsanläggningar som gjort tidiga investeringar inom ramen för elcertifikatssystemet.

Konkurrensverket delar också rapportens bedömning om att undantaget i ellagen som ger mindre produktionsanläggningar reducerade nätavgifter för överföring av sin el inte bör utvidgas eller justeras, och instämmer i förslaget att det i stället bör fasas ut. Konkurrensverket anser dock att den föreslagna utfasningen för nya anläggningar bör sträckas ut till att även omfatta befintliga anläggningar. Utfasningen för befintliga anläggningar bör emellertid inte ske omedelbart utan stegvis i takt med en rimlig avskrivningsperiod.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-12-27

Nyhet27 december 2021