Innehåll på sidan

Uppsatser om AI och idéburna aktörer prisas i Konkurrensverkets uppsatstävling

Hur artificiell intelligens påverkar automatiserad prissättning och hur kommuner kan finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan att tillämpa LOU. Det är ämnena för de två uppsatser som vinner första pris i Konkurrensverkets uppsatstävling i kategorierna ekonomi respektive juridik.

Sex vinnare har utsetts i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling för studenter som studerar ekonomi och juridik. Det är uppsatser om konkurrens och upphandling som belönas. Pristagarna får dela på 100 000 kronor.

– Vi har med stort intresse tagit del av de studentuppsatser som har skickats in till vår tävling, och det är med glädje vi prisar författarna till de aktuella och väl genomförda uppsatserna i ämnen som på olika sätt berör vår verksamhet. Vår förhoppning är att tävlingen ska inspirera till fortsatt intresse för frågor som rör konkurrens och upphandling, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Första pris i kategorin juridik går till Philippa Nilsson, Juridiska institutionen vid Uppsala universitet, som har skrivit en uppsats med titeln "Kommuners möjligheter att finansiera och samverka med idéburna kvinnojourer utan tillämpning av LOU – en analys av gränsen mellan bidrag, IOP och upphandlingsplikt".

Av juryns motivering framgår att uppsatsen behandlar en högst relevant fråga och att författaren diskuterar politiska och juridiska perspektiv på frågan på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Första pris i kategorin ekonomi går till Filip Mellgren, Nationalekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm, för uppsatsen "Tacit collusion with deep multi-agent reinforcement learning".

Första priset motiveras bland annat med att uppsatsen lyckas väl med att vara en brygga mellan nationalekonomi och datavetenskap, och att den är välskriven och mycket avancerad inom båda de fält som den spänner över.

De båda förstapristagarna belönas med 25 000 kronor vardera.

Andra pris i kategorin juridik går till Frida Råhlander, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, för uppsatsen "Prisalgoritmer och prisbindning - En konkurrensrättslig analys" medan tredje pris tilldelas Patrik Lundström, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, som har skrivit uppsatsen "The assessment of Innovation Effects in EU Merger Control - With specific focus on the Dow/DuPont decision and Start-up Acquisitions".

I kategorin ekonomi är andrapristagaren Samielle Drake, Handelshögskolan vid Umeå universitet. Hon har skrivit uppsatsen "The price of few tenders – Evidence from public procurement of internal cleaning services in Sweden". Tredjepristagare är Jesper Ekman, Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, som belönas för uppsatsen "Regulation, Acquisition and Efficiency – a study of Swedish network operators".

Andra- och tredjepristagarna i respektive kategori belönas med 15 000 respektive 10 000 kronor vardera.

För ytterligare information kontakta

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, tfn 076-542 15 92, marie.stromberglindvall@kkv.se
Joakim Wallenklint, funktionsansvarig för forskningsfrågor, tfn 08-700 16 03, joakim.wallenklint@kkv.se

Länkar

Senast uppdaterad: 2021-04-13

Pressmeddelande10 december 2020