Innehåll på sidan

Skolmat, fruktkorg eller lussefika – nu måste upphandlande myndigheter granska sina livsmedelsavtal

Upphandlande myndigheter som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter behöver se över sina avtal till följd av en ny lagstiftning som trädde i kraft den 1 november 2021. Mer information och vägledning finns att hämta på Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens webbplatser.

Den nya lagen förbjuder vissa uppräknade otillbörliga handelsmetoder i den affärsmässiga relationen mellan leverantörer och köpare och påverkar offentlig upphandling av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Lagen är en implementering av ett EU-direktiv, det så kallade UTP-direktivet. UTP står för Unfair Trading Practices och översätts på svenska till otillbörliga handelsmetoder.

Lagen omfattar alla upphandlande myndigheter i Sverige. Här listar vi vad du bör tänka på vid offentlig upphandling av jordbruks- och livsmedelsprodukter, till exempel vid inköp av mat till skolrestauranger och äldreboenden.

Tänk på att

  • Lagen saknar övergångsbestämmelser och ska därmed tillämpas i sin helhet från den 1 november 2021.
  • Lagen gäller för alla upphandlande myndigheter som är etablerade inom Europeiska unionen.
  • Lagen gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.
  • Villkor i befintliga avtal som strider mot lagen ska inte längre tillämpas från den 1 november 2021. Det innebär i vissa fall att upphandlingsregelverkets bestämmelser om ändring av kontrakt och ramavtal kan bli aktuella. Se mer information om detta på Upphandlingsmyndighetens webbplats.
  • På Konkurrensverket har vi sett över våra upphandlande livsmedelsavtal och har i ett avtal om fruktleveranser justerat avtalet utifrån den nya lagen. Vi bedömde inte att ändringen utgjorde en väsentlig förändring.
  • Lagen innehåller en svart och en grå lista. Villkoren i den svarta listan är helt förbjudna att tillämpa medan villkoren i den grå listan är tillåtna om köpare och leverantör klart och tydligt kommit överens om dessa på förhand. Se mer information och vägledning om lagen på Konkurrensverkets webbplats.
  • Om lagen inte följs kan upphandlande myndigheter riskera att drabbas av sanktionsavgifter eller viten.

För ytterligare information, kontakta
Kristin Kindgren, sakkunnig jurist, 08-700 16 71, kristin.kindgren@kkv.se

 

 

Senast uppdaterad: 2021-11-29

Nyhet29 november 2021