Innehåll på sidan

Skånetrafiken gjorde fel som inte upphandlade färdtjänst

Med coronavirusets utbrott som argument förlängde Skånetrafiken avtal om färdtjänst utan att först ha gjort en upphandling. Pandemin var inte skäl att avstå från att upphandla anser Konkurrensverket som nu ansöker om att Region Skåne ska betala sju miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, genomförde under 2017 en upphandling av avtal om serviceresor. Avtalen gällde färdtjänstuppdrag som skulle utföras fram till sista januari 2022. I november 2020 förlängdes de fyraåriga avtalen med ytterligare ett år vilket innebar att de skulle löpa i sammanlagt fem år, det vill säga till den sista januari 2023. Avtalen förlängdes utan upphandling.

Skånetrafiken hävdar att den aktuella förlängningen av avtalen berodde på coronavirusets utbrott och de oförutsedda omständigheter som pandemin hade fört med sig. Den situation som enligt Skånetrafiken motiverade förlängningen av avtalen uppstod i mars 2020. Förlängningen undertecknades dock först i november och omfattade en avtalsperiod som skulle påbörjas nära två år framåt i tiden.

Under dessa omständigheter, anser Konkurrensverket att avtalen inte kunde förlängas med så lång framförhållning. Synnerlig brådska förelåg inte i det aktuella fallet. En ny upphandling skulle därför ha genomförts.

– Pandemin och dess konsekvenser är förstås omständigheter som ingen kunde förutse. Att ha framförhållning när man upphandlar är viktigt men det måste göras på ett sätt som är förenligt med regelverket, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Region Skåne ska betala sju miljoner kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Strömberg Lindvall, pressansvarig, 076-542 15 92,

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37,

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-11-15

Pressmeddelande15 november 2021