Innehåll på sidan

Särskild undersökning av Tempcons förvärv av Erling Anderssons Åkeri

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Tempcon Groups förvärv av Erling Anderssons Åkeri.

Den 9 juli 2021 inkom logistikkoncernen Tempcon Group AB med en anmälan om företagskoncentration. Den anmälda koncentrationen rör förvärv av företaget Erling Anderssons Åkeri AB. Företagen bedriver verksamhet inom temperade vägtransporter. Parterna tillhandahåller även lager- och terminaltjänster som en del av sina transporttjänster.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som affären kan komma att medföra. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Konkurrensverket har nu ytterligare tre månader på sig att utreda ärendet. Senast den 13 november 2021 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Konkurrensverket har enligt ett beslut den 9 augusti 2021 även inlett en särskild undersökning av Tempcon Groups förvärv av Lincargo AB.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-08-13

Nyhet13 augusti 2021