Innehåll på sidan

Särskild undersökning av Axfoods förvärv av Bergendahl Food

Konkurrensverket har beslutat att inleda en särskild undersökning för att närmare granska Axfoods förvärv av Bergendahl Food.

Den 6 juni inkom dagligvaruföretagen Axfood AB och Bergendahl Food Holding AB med en anmälan om företagskoncentration. Den anmälda koncentrationen består av två transaktioner. För det första planerar Axfood att förvärva 100 procent av aktierna i Bergendahl Food AB. För det andra planerar Axfood att förvärva 9,9 procent av aktierna i City Gross i Sverige AB. Såväl Axfood som Bergendahl bedriver handel med dagligvaror inom detaljist- och grossisthandeln i Sverige.

Enligt Konkurrensverkets inledande undersökning av den planerade koncentrationen går det inte att utesluta att affären kan komma att hämma en effektiv konkurrens.

För att Konkurrensverket ska kunna ta ställning till koncentrationen krävs ytterligare utredning och en analys av de effekter som affären kan komma att medföra. Konkurrensverket beslutar därför att genomföra en så kallad särskild undersökning.

Konkurrensverket har nu ytterligare tre månader på sig att utreda ärendet. Senast den 12 oktober 2021 ska Konkurrensverket besluta om affären ska lämnas utan åtgärd eller om den ska förbjudas.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-07-12

Nyhet12 juli 2021