Innehåll på sidan

Samhall utförde städtjänster långt under marknadspris

Det pris Samhall offererade för att utföra städtjänster i en specifik livsmedelsbutik var långt under gällande marknadspris. Den bedömningen gör Konkurrensverket efter att ha utrett ett klagomål om Samhalls prissättning av det aktuella städuppdraget.

Efter att ha tagit emot ett tips om att Samhall hade offererat ett pris som låg kraftigt under marknadspris för att utföra ett städuppdrag i en livsmedelsbutik inledde Konkurrensverket en undersökning.

Utredningen genomfördes med utgångspunkt i konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Reglerna innebär att staten, kommuner och regioner kan förbjudas att sälja varor och tjänster på ett sätt som hämmar eller snedvrider konkurrensen. Samhall är ett statligt ägt bolag.

Konkurrensverkets bedömning är att det inte är möjligt att utföra det städuppdrag som klagomålet gällde till det pris som Samhall har offererat företaget. Utifrån de underlag som Konkurrensverket har analyserat är slutsatsen att rådande marknadspris överstiger Samhalls pris med åtminstone 40 procent.

Samhall delar Konkurrensverkets uppfattning att priset inte var marknadsmässigt men framhåller att prissättningen var en konsekvens av ett misstag. Städuppdraget i livsmedelsbutiken avslutades i mars 2021. Den verksamhet som klagomålet gällde har alltså upphört och Konkurrensverket avslutar därför utredningen.

Konkurrensverket har tagit emot ett antal liknande klagomål om Samhalls prissättning av städtjänster vilka för närvarande följs upp.

Dokument och länkar

Senast uppdaterad: 2021-10-28

Nyhet28 oktober 2021